Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3, Z4-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3, Z4-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3, Z4-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3, Z4-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3, Z4-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3, Z4-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3, Z4-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Delrin Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Aluminum Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Aluminum Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Aluminum Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Delrin Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Delrin Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Aluminum Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Delrin Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Aluminum Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Delrin Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Aluminum Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Aluminum Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Aluminum Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Delrin Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Delrin Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Aluminum Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Aluminum Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Delrin Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-OEM-Delrin Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-OEM-Aluminum Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-OEM-Aluminum Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-OEM-Aluminum Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-OEM-Delrin Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-OEM-Aluminum Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-OEM-Aluminum Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-OEM-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Delrin Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Aluminum Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Delrin Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Delrin Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Aluminum Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Aluminum Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Aluminum Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Aluminum Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Aluminum Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Aluminum Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Aluminum Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Delrin Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Aluminum Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Delrin Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Delrin Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Aluminum Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Aluminum Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Aluminum Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Aluminum Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Delrin Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Aluminum Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Aluminum Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Aluminum Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Delrin Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Delrin Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Delrin Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Aluminum Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Aluminum Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Delrin Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Aluminum Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Delrin Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Delrin Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Aluminum Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Aluminum Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Delrin Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Aluminum Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Aluminum Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Delrin Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3, Z4-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3, Z4-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3, Z4-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3, Z4-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3, Z4-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3, Z4-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3, Z4-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Delrin Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Aluminum Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Aluminum Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Aluminum Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Delrin Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Delrin Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Aluminum Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Delrin Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Tall-Aluminum Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Delrin Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Aluminum Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Aluminum Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Aluminum Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Delrin Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Delrin Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Aluminum Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Aluminum Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Tall-Delrin Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-OEM-Delrin Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-OEM-Aluminum Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-OEM-Aluminum Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-OEM-Aluminum Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-OEM-Delrin Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-OEM-Aluminum Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-OEM-Aluminum Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-OEM-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Delrin Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Aluminum Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Delrin Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Delrin Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Aluminum Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Aluminum Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Aluminum Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-OEM-Aluminum Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Aluminum Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Aluminum Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Short-Aluminum Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Delrin Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Aluminum Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Delrin Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Delrin Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Aluminum Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Aluminum Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Aluminum Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Aluminum Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Delrin Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Aluminum Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Aluminum Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Aluminum Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Delrin Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Delrin Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Delrin Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Aluminum Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Bare-Medium-Aluminum Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Delrin Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Aluminum Bat-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Delrin Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Delrin Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Aluminum Vintage-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Aluminum Vintage W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Delrin Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Aluminum Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Medium-Aluminum Standard W/Emblem-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Delrin Standard-Garagistic
Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3-Solid mount shifter-Garagistic-Black Anodized-Short-Delrin Standard W/Emblem-Garagistic

Garagistic OEM Supreme Short Shifter - E30, E36, E46, Z3, Z4

K0413-11

Sale price $219.00 Save 0%
/


Only 175 items in stock!

GARAGISTIC OEM SUPREME SHORT SHIFTER

Product Description:

We introduced the Solid Chassis Mounted Shifter to the community to provide an affordable race shifter that is simple to install and completely reversible. However, due to the solid mounted design, stiffer polyurethane and solid engine and transmission bushings are required to run those chassis shifters. While the solid shifter is great for the track there is a compromise of added noise and vibration in the car. For this reason, we came up with a short shifter option that does not sacrifice the comfort of OEM rubber bushings: the Garagistic OEM Supreme Short Shifter.

This new Supreme Short Shifter with the same basic concepts in mind: easy to install and completely modular – meaning you can easily switch between different shifter rod heights and different shift knob types (something other short shifters do not have) and even allows the use of different length shifters and shift knobs from our solid mount family. Not to mention you can adjust the throw to your liking. The "longest" setting simulates what the common OEM+ upgrade z3 shifter would feel like. Move it lower and the throw becomes shorter and shorter as you move lower pivot down. Our Supreme Short Shifter does not eliminate the OEM shifter carrier unlike our Solid Shifter, so you can use this shifter with an OEM rubber engine and transmission bushings! We are constantly making improvements on our parts and the shifter now has a fully threaded center rod and ball for maximum adjustability and compatibility. This is the ultimate short shifter for your street-driven BMW or absolute track animal.

Carbon Fiber rods are available. Sold separately and can be found here: Carbon Fiber Shifter rods. 

Please Note
We HIGHLY recommend refreshing your shifter bushing kit to reduce slop when installing a Supreme OEM shifter. Shifter Bushing Kits can be found here!

 

Fitment Notes: Because this shifter rod is straight (not bent like most BMW OEM shifters), many applications may require a custom-length DSSR. If you are unsure what length you will need, reach out to us at support@garagistic.com and we will help you figure that out! We have over 80 configurations of DSSR's, so it is crucial to include the last 7 of your VIN for us to reference and assist us in determining which DSSR is appropriate for your application.

OEM Style Rod + Threaded Adapter/ Standard Aluminum Shift Knob

Short Carbon Rod + Knurled Shift Knob w/ "g" Logo

Medium Carbon Rod + Knurled Shift Knob w/ "g" Logo

 

Note on stock status:

We currently have all components in stock to make these. However, These are very custom and have tons of configurations. In fact, there are nearly 676 different configurations possible. It's not possible to have every combo pre-made ready to go. Each one gets hand-assembled to each customer's specs. Shipping lead time on shifters is around 1 week from order to shipment. Please do not call/email within 30 seconds of placing the order to check the status. These are worth the wait, we promise!

Due to high demand, in an effort to keep orders going out in as timely a manner as possible we can not take custom requests outside of our pre-configured options. This includes custom anodizing colors and combinations (example: bare assembly with anodized knob), custom shift patterns and emblems, and custom threading options.

Please leave Year and model in the notes on checkout!

Better than the OEM+ common Z3 shifter upgrade

The Z3 1.9 models shifter have long been considered the OEM way to upgrade your shifter on your E30, E36, and E46 models. Although it's a good way to shorten the throw on your E30 or E36, it not ideal. The inside is filled with rubber and flexes as you shift. So there will always be play in the system by design.

The Supreme Short Shifter is superior to the Z3 shifter upgrade in that our shifter is completely billet aluminum, while the Z3 shifter has rubber on the inside which can degrade over time and develop slop. For only a few bucks over the Z3 shifter, you can have this adjustable throw unit with less play!

Our supreme short shifter is designed to be the tightest shifter on the market compatible with OEM engine and transmission bushings.

To make your shifter feel as tight as possible, we recommend you replace the following:

 • BMW Selector Joint
 • Front Carrier Shifter Bushings
 • B*tch Clip
 • Shifter Cup
 • Rear Shifter Carrier Bushing
FEATURES AND SPECS
 • Solid Billet aluminum construction
 • No permanent modifications required for install!
 • Multiple shift stalk heights available (like OEM, Medium, Tall)
 • Multiple Shift knobs available (Delrin, Aluminum, Soft, Standard, Vintage, Tall)
 • Available with OEM style slot rod for compatibility with BMW OEM shift knobs (for OEM height option only)
 • Shift knobs available with recess for BMW shift pattern emblem
 • Shift knobs available with recess for BMW shift pattern emblem
 • Anodized aluminum 5 speed shift emblem included with recessed shift knobs (4 speed, 6 speed, and G logo emblems sold separately)
Will this shifter fit my car?
 • Fits Most BMW chassis such as E30, E36, E46, Z3, E39, E34, and many more. (DOES NOT FIT E46 iX or E30 iX AWD models. PLEASE CHECK NOTE BELOW)
 • Will not work with E30 driveshaft vibration damper, it will need to be removed
 • 2001-2006 BMW M3 Manual Shifter Lever PN: 25112228069 fitment WILL have some tilt
 • Please Note: Some OEM BMW shifter rods have a very slight tilt, therefore some shifters will also have a slight tilt once installed.